Sk Eskilstuna
Inger Nilsson, Tosterö
Granbodagård 3  
645 93  Strängnäs

Telefon: 0152-32197|  Kontakt: näckrosens.kennel@telia.com